top of page

ניוון רשתית (AMD)

הסיבה השכיחה ביותר לאיבוד הראייה בגיל המבוגר בעולם המערבי.

ניוון רשתית זו מחלה הפוגעת באופן הדרגתי במקולה,  האזור המרכזי ברשתית העין המאפשר ראייה חדה וברורה.

אזור זה אחראי על ביצוע פעילויות יומיומיות כגון קריאה , נהיגה,צפייה בטלוויזיה, וזיהוי פנים.

אדם הסובל ממחלה זו יחוש ירידה בחדות הראייה , תחושה של כתם עיוור שיופיע במרכז הראייה, ראייה מעוותת של קווים, אובייקטים, טקסטים,  קושי בקריאה , בצפייה בטלוויזיה וכו'.
הפגיעה בחדות הראייה לעתים יכולה לחולל שינוי דרמטי באיכות הראייה ופוגעת קשות בתפקוד הכללי של המטופל ובאיכות חייו. המחלה מגבילה את תפקודו של החולה, ולכן חשוב לזהות אותה בשלב מוקדם.

בדיקת הראייה שלנו מיועדת לאנשים הסובלים מראייה ירודה. רוב המטופלים המגיעים אלינו סובלים מניוון רשתית , ותלונתם העיקרית היא שהמשקפיים הרגילים שלהם כבר לא נותנים  מענה לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות .

אנו מבצעים בדיקה  אופטומטרית מקיפה באמצעות ציוד יעודי לראייה ירודה.

אנו בודקים  מהי חדות הראייה הקיימת , מהם שרידי הראייה הקיימים ומיישמים טכניקות המאפשרות התאמת עזרי ראייה מיוחדים בעלי עוצמות הגדלה שונות לביצוע מטלות שונות כגון קריאה, צפייה בטלוויזיה, זיהוי תווי פנים, שלטים ברחוב וכו', בהתאם לצורכי המטופל.

תמונה של נמג יבש.jpg
bottom of page