top of page

 עזרי ראיה אופטיים

משקפיים טלסקופים

אלו הם משקפיים המאפשרים הגדלה לעצמים הנמצאים במרחק, ולכן מתאימים לביצוע של משימות שונות, כגון: צפייה בטלוויזיה, צפייה בהצגת תאטרון, קונצרטים, שלטים ברחוב, זיהוי פני אנשים וכו'. התאמה נכונה של משקפיים אלו דורשת אבחון יסודי, מיומנות רבה והקפדה על דיוק מרבי. הטלסקופ משפר את הראייה בצורה דרמטית, ונותן מענה תפקודי גם במצבים של לקות ראיה קשה.
שיטת ההתאמה כוללת: בדיקת ראייה  על ידי אופטומטריסט מומחה לLow Vision, ובחירת העין הנמצאת במצב טוב יותר (בהתייחס לכמה פרמטרים: שדה ראייה, חדות ראיה ועין דומיננטית), ועליה מתאימים את הטלסקופ.

השוני מבדיקה סטנדרטית הוא בראש ובראשונה במרחק שממנו היא מתבצעת. בדיקה זו נעשית ממרחק של 1.5 מטר לעומת 3 מטרים. כאשר חדות הראייה מאפשרת זאת, מרחיקים את לוח הבדיקה לשני מטרים, ובכך מגדילים את שדה הראייה הקווי של הטלסקופ. 
יתרונות ביצוע הבדיקה ממרחק זה :

 

  • המטופל חש שהוא רואה טוב יותר, מה שמוסיף לאווירה החיובית בבדיקה.

  • קל יותר למטופל להבחין בהבדלים במהלך הרפרקציה.


משקפיים טלסקופיים ניתנים להתאמה אישית מעוצמה של X1.7 ועד X7. טלסקופים ידניים זמינים להתאמה עד עוצמה של X10.
טלסקופ המותקן במרכז עדשת המשקפיים, כגון זה הניתן לראות בתמונה, מותאם לשימוש במצב נייח בלבד, כגון: צפייה בטלוויזיה, צפייה בתיאטרון וכו'. טלסקופ ידני וטלסקופ המותקן בחלק העליון של עדשות המשקפיים מאפשרים ניידות מלאה.

 

משקפיים מיקרוסקופים

משקפיים המאפשרים הגדלה של X2 ועד פי 20X לעצמים הנמצאים קרוב. משקפיים אלו בעיקר מתאימים לקריאה ומאפשרים קבלת שדה ראייה רחב יותר, בהשוואה לעזרי ראיה בעוצמת הגדלה מקבילה.
שימוש במיקרוסקופיים מחייב אחיזה של חומר הקריאה במרחק מצומצם מהעין. ככל שעוצמת העדשה גדולה יותר, כך מרחק המוקד קצר יותר, ומצריך אחיזה קרובה יותר של חומר הקריאה.
 

משקפיים טלמיקרוסקופיים

משקפיים המאפשרים הגדלה לעצמים הנמצאים במרחק קרוב, ומתאימים לפעולות ממרחק קרוב, כמו קריאה, ובמרחק ביניים, כמו עבודה על מחשב, קריאת תווים, משחקי קלפים וכו'.

עוצמת ההגדלה המרבית לטלמיקרוסקופ היא X8 . בדרך כלל, הסט מורכב ממשקפיים טלסקופיים המשמשים לצפייה בטלוויזיה, עם תוספת עדשת CAP, שמיועדת לקריאה מקרוב ועבודה במרחקי ביניים.
שדה הראייה של הטלמיקרוסקופ מצומצם יחסית לאביזרים בהגדלה דומה.

מרחק העבודה במשקפיים אלה הוא הגדול ביותר מבין כל האביזרים האופטיים המותאמים לסובלים מלקות ראיה קשה. ניתן לכוון את מרחק העבודה על ידי בחירת עדשת CAP בעוצמות שונות, לפי ההגדלה הנדרשת, ומרחק העבודה הנדרש.

כמו כן ניתן להשתמש בטלמיקרוסקופ כמעט בכל מקום. הם קלים לנשיאה, ומאפשרים שימוש נקודתי למטרות מוגדרות. ניתן להתקינם בחלק העליון של העדשה או בחלק התחתון שלה, ואז ניתן להשתמש בהם באופן קבוע, מבלי לפוגע בניידות המשתמש.

משקפיים טלמיקרוסקופים
משקפיים מיקרוסקופים
משקפיים מיקרוסקופים דו עיניים
משקפיים פריזמתיים
bottom of page